Kurullar

Sempozyum Başkanı

Prof. Dr. Murat Elevli

Bilimsel Sekreterya

Prof. Dr. Coşkun Çeltik
Doç. Dr. Hasan Dursun

Bilimsel Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Murat Elevli
Prof. Dr. Coşkun Çeltik
Prof. Dr. Ali Bülbül
Prof. Dr. Mehmet Karacan
Prof. Dr. Ferah Genel
Prof. Dr. Özgül Salihoğlu
Doç. Dr. Nevin Hatipoğlu
Doç. Dr. Hasan Dursun
Doç. Dr. Kamil Şahin

Bilimsel Kurul

Banu Çelikel Acar
Hasan Ağın
Yasemin Akın
Bülent Alioğlu
Vefik Arıca
Ali Ayçiçek
Abdulkadir Bozaykut
Ali Bülbül
Mehmet Bülbül
Derya Büyükkayhan
İlknur Bostancı
Ersoy Civelek
Ümit Çelik
Coşkun Çeltik
Merih Çetinkaya
Semra Çetinkaya
Serdar Cömert
Nazan Dalgıç
İlker Devrim

Murat Elevli
Ferah Genel
Seda Geylani Güleç
Ayla Güven
Şirin Güven
Alper Güzeltaş
Mehmet Helvacı
İnci Ergürhan İlhan
Mehmet Karacan
Ferhan Karademir
Güner Karatekin
Suar Çakı Kılıç
Timur Meşe
Ayşe Metin
Emine Dibek Mısırlıoğlu
Fatma Mutlubaş
Nurullah Okumuş
Betül Orhaner
Namık Yaşar Özbek

Hasan Önal
Behzat Özkan
Serap Özmen
Özgür Salihoğlu
Erkin Serdaroğlu
Özlem Bekem Soylu
Betül Sözeri
Murat Şahin
Gürses Şahin
Esra Sevketoğlu
Cüneyt Tayman
Nilden Tuygun
Doğa Türkkahraman
Nafiye Urgancı
Aycan Ünalp
Ayşe Yıldırım
Zeynep Yıldız Yıldırmak
Deniz Yüksel
Ayşegül Zenciroğlu