Bilimsel Program

13:15 - 13:30

Açılış Konuşması

Derya Büyükkayhan
Ali Bülbül

13:30 - 14:35

Oturum 1

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ali Bülbül, Prof. Dr. Özgül Salihoğlu

13:30-13:45 Yenidoğan bebeklerde akılcı antibiyotik kullanımı
Dr. Deniz Çakır

13:45-14:05 Yenidoğan bebekte hipoglisemi
Dr. Nilgün Karadağ

14:05-14:25 Sarılık saptanan Yenidoğan bebeğin yönetimi
Dr. Emrah Can

14:25-14:35 Tartışma

14:35 - 14:45

Ara

14:45-15:10

Uydu Sempozyumu

15:10 - 15:20

Ara

15:20 - 16:30

Oturum 2

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Güner Karatekin, Doç. Dr. İlke Mungan Akın

15:20-15:40 Yenidoğan sepsisinde yönetim
Dr. Evrim Alyamaç Dizdar

15:40-16:00 Yenidoğan konjenital kalp hastalığı yönetiminde neonatoloji yaklaşımı
Dr. Melek Akar

16:00-16:20 Yenidoğan konjenital kalp hastalığı yönetiminde kardiyoloji yaklaşımı
Dr. Utku Arman Örün

16:20-16:30 Tartışma

16:30-16:40

Ara

16:40-18:20

Sözlü Bildiri Oturumu

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Güner Karatekin, Doç. Dr. Ilke Mungan Akın