Bilimsel Program

13:15 - 13:30

Açılış Konuşması

Derya Büyükkayhan
Hamidiye Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Akademik Kurul Üyesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı

Ali Bülbül
Çocuk Dostları Derneği Başkanı

13:30 - 15:00

Oturum 1

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ali Bülbül, Prof. Dr. Özgül Salihoğlu

13:30 - 13:50 Yenidoğan bebeklerde akılcı antibiyotik kullanımı
Dr. Deniz Çakır

13:50 - 14:25 Yenidoğan bebekte hipoglisemi
Dr. Nilgün Karadağ

14:25 - 14:50 Sarılık saptanan Yenidoğan bebeğin yönetimi
Dr. Emrah Can

14:50 - 15:00 Tartışma

15:00 - 15:10

Ara

15:10 - 15:40

Uydu Sempozyumu

Yüksek İlaç Teknolojisinin Pediatrik Hastalara Sağladığı Avantajlar
Konuşmacı :
Dr. Tayfun Çolakoğlu

15:40 - 15:50

Ara

15:50 - 17:10

Oturum 2

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Güner Karatekin, Doç. Dr. İlke Mungan Akın

15:50 - 16:15 Yenidoğan sepsisinde yönetim
Dr. Evrim Alyamaç Dizdar

16:15 - 16:40 Yenidoğan konjenital kalp hastalığı yönetiminde neonatoloji yaklaşımı
Dr. Melek Akar

16:40 - 17:05 Yenidoğan konjenital kalp hastalığı yönetiminde kardiyoloji yaklaşımı
Dr. Utku Arman Örün

17:05 - 17:10 Tartışma

17:10 - 17:15

Ara

17:15 - 19:00

Sözlü Bildiri Oturumu

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Güner Karatekin, Doç. Dr. Ilke Mungan Akın

SS-01 Çocuk Acil ve Yoğun Bakımda Çalışan Sağlık Çalışanlarının Covid-19 Enfeksiyonu Geçirme Açısından Değerlendirilmesi
Mehmet Emin Menentoğlu

SS-02 Kliniğimizde takip edilmekte olan hepatosteatoz olgularının geriye dönük olarak değerlendirilmesi
Asburce Olgac

SS-03 Çocuk Acil Servis Başvurularının Adli Olgular Yönünden İncelenmesi
Zeynep Bengül Köder

SS-04 Hipoksik İskemik Ensefalopatili Yenidoğanlarda Terapotik Hipotermi Tedavisi Sırasında Koagülasyon Parametreleri
Seda Aydoğan

SS-05 Doğumhanemizden Yenidoğan Yoğun Bakım Servisimize Yatırılan Bebeklerin Epidemiyolojik Açıdan İncelenmesi
Canan Nur Avcı Ölmez

SS-06 Preterm Yenidoğanların Germinal Matriks-İntraventriküler Kanamada Etkili Risk Faktörleri
Handan Hakyemez Toptan

SS-07 Yenidoğan yoğunbakım ünitesinde periferik ven yoluyla takılan santral venöz kateterlerin üç yıllık gözlemsel deneyimi
Hasan Avşar

SS-08 Covid-19 pozitif anneden doğan yenidoğanların klinik ve laboratuvar özellikleri
Sinan Taş

SS-09 Prematüre Bebeklerde LISA Yöntemiyle Surfaktan Uygulanması: Üç Yıllık Tek Merkez Deneyimi
Suzan Şahin

SS-10 Çocuk yoğun bakım ünitesinde venöz karbondiokist ile end tidal karbondioksit değerlerinin karşılaştırılması
Gürkan Atay

SS-11 Yenidoğanda Huzursuzluğun Nadir Bir Nedeni: permanent junctional resiprocating Taşikardiyomyopati
Gülhan Tunca Şahin

SS-12 Covid-19 salgınının yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki hasta yatışları üzerine olan etkileri
Ayşe Anık