Sayın Meslektaşlarım,

Üniversitemiz bünyesindeki Hamidiye Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri bölümünde yer alan Pediatri Anabilim Dalı Başkanlığı, Eğitim Kaynakları Komisyonu ile Çocuk Dostları Derneği’nin iş birliğinde düzenlenecek bu sempozyumlarda farklı Bilim Dallarının katılımı ile değişik konuları işlemeyi hedefledik. Aynı zamanda her sempozyumda pediatri alanındaki özgün çalışmaları içeren yaklaşık 10 sözlü bildirinin sunulmasını planladık.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında Ekim, Aralık, Şubat ve Mayıs aylarında yapılacak olan bu bilimsel etkinliklerin kalıcı olması için online sunumların istenilen zamanda izlenmek üzere arşivlenmesi ve bilimsel bildirilerin kitap şeklinde basılması için alt yapı çalışmalarını tamamladık.

Pediatri alanında dünya çapındaki yeniliklerin ve gelişmelerin tartışılmasını amaçladığımız bu toplantılara maksimum sayıda katılım olmasının tüm tıp camiasının yararına olacağını ümit ediyoruz. Bu sempozyumlardan pediatri doktorlarının yanı sıra aile hekimleri ve acil tıp hekimlerinin de yararlanacağına inanıyoruz. Bilimsel içeriği son derece verimli olacak bu toplantılara sizleri davet etmekten büyük bir mutluluk duyuyor, katılımlarınızı bekliyoruz.

Saygılarımla.


Prof. Dr. Murat Elevli

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Başkanı ve Rektör Yardımcısı